Metālpolimēru plastiskās smērvielas, kuru sastāvā ietilpst metālu saturošas piedevas (metālu, to oksīdu, kausējumu, sāļu pulveri, kompleksie u.c. savienojumi) veido sadalošo buferplēvi starp berzes virsmām.

    Pašizveidojusies metālpolimēru plēve uz detaļu berzes virsmām (biezums no dažiem atomāriem slāņiem līdz 1-2 µm) sniedz augstas pretberzes īpašības. Plēvei ir noturīga ķīmiskā saistība ar pamata metālu.    Tradicionālā cīņa ar nodilumu, pie automobiļa ekspluatācijas, dzinējos izmanto daudz pilnvērtīgākas eļļas, piemēram, sintētiskās, ar paaugstinātu eļļas plēves noturību.

    Tomēr, ne vienmēr berzes virsmu sadalošā eļļas plēve diemžēl, ne vienmēr kalpo kā droša aizsardzība, virsmas spiediena rezultātā tā var izzust un nekalpot par šķērsli mikroizciļņu mikrosaķerei (salipšanai), deformācijai un virsmas noguruma bojājumiem.

Mašīnas detaļu dilumizturības paaugstināšanai jaunu ceļu meklējumos mērķtiecīgi pievērsties dzīvajai dabai. Noslogoto berzes mezglu – dzīvo organismu locītavu analīze: šeit kauls pārklāts ar mīkstu skrimsli, uz kura virsmas atrodas plāna kustīga polimēru plēve. Tādā veidā, locītavā berzes pārī strādā divi vienādi materiāli, turklāt mīkstais saskaras ar mīksto. Šādi berzes pāri dzīvajiem organismiem ir universāli mezgli, kuri ir „nenodilstoši”.

Pēc atklājumu ”Selektīvā pārnešana” līdzautora, zinātņu doktora, profesora D.N.Garkunova tehniskajām publikācijām.Mūsu pēdējie pasūtītāji